Ultrasonografi

Kliniğimizde muayene ve enjeksiyon işlemleri fizik tedavi polikliniğimizde hazır bulunan ultrasonografi cihazı eşliğinde yapılmaktadır. Böylece hasarlı dokuya ulaşma ve ilacı doğru yere enjekte etme şansı artmaktadır. Böylece tedavi başarısında artış sağlanmaktadır.