HilterapiDahiliyeKadın Hastalıkları ve DoğumÇocuk Hastalıkları ve SağlığıFizik Tedavi ve RehabilitasyonGenel CerrahiGöz HastalıklarıKulak-Burun-BoğazCildiyeDişAcil ServisRadyolojiÜrolojiNorolojiPsikiyatriBeslenme ve Diyetetik

BİLGİSAYARLI GÖZ MUAYENESİGenel Göz Muayensi

Gözler dış dünya ile iletişimimizi sağlayan 5 duyu organımızdan biridir ve dünyaya açılan en değerli pencerelerimizdir. Görme duyusu en vazgeçilmez ve en önemlilerden birisidir. Görebilmek gerçekten büyük bir şanstır. Bize verilen bu şansı korumak bizim elimizde.
En az yılda bir kez düzenli göz muayenesi yaptırmakla ilk adımı atabiliriz.
Yeni doğan bebeklere de göz muayenesi yapılabilir. Bebeklerde doğumsal katarakt, doğumsal glokom (göz tansiyonu) vb göz hastalıklarının erken tanı ve tedavisi göz ve görmenin gelişimi ve korunması açısından çok önemli ve kritiktir. Erken teşhis edilemezse tedavi uygulansa da görme yeteneği gelişmez, göz tembelliği oluşur, hatta gözün kaybı ile sonuçlanabilir.
Çocuklarda diğer bir kritik yaş 3 yaştır. 3 -3.5 yaşında tüm çocuklar mutlaka bir kez göz doktoruna muayene ettirilmelidir. Çünkü, çocuklardaki göz bozuklukları bu yaşlarda saptandığında gözlükle ve kapama tedavileri ile tedavi edilebilmekte ve göz tembelliği gelişimi önlenebilmektedir. Oysa, 7-8 yaşından sonra göz bozukluğu tesbit edilse bile göz tembelliği önlenememektedir. Yani 3-3.5 yaş bu açıdan çok kritiktir.
*40 yaşından itibaren en az yılda bir kez göz muayenesi yaptırılmalıdır.
*Diabet ve hipertansiyon hastaları mutlaka düzenli göz muayenesi olmalıdır.
*Ayrıca, göz muayenesi ile bazı beyin tümörleri, nörolojik hastalıklar, sistemik hastalıklar, hatta AIDS bile saptanabilmektedir.


Bilgisayarla Kırma Kusuru (Göz Bozukluğunun) Tesbiti

Her göz muayenesi gözün kırma gücünün tesbiti ile başlar. Göz optik bir sistemdir ve adeta bir fotoğraf makinesi gibi çalışır. Dış ortamdan göze gelen ışınlar gözün kırıcı ortamları dediğimiz kornea, lens ve göz içi sıvılarda kırılıma uğradıktan sonra görme noktasında odaklanır ve buradan sinir lifleri aracılığıyla beyine ulaşarak, beyinde görme merkezinde görüntünün oluşmasını sağlar. Hepimizin günlük hayatta sıkça duyduğu myopi, hipermetropi veya astigmatizma terimleri gözdeki kırma kusurlarıdır. Kabaca myopide göze gelen ışınlar retinadaki görme noktasında değil daha önde odaklanır, hipermetropide görüntü görme noktasının daha gerisinde odaklanır, astigmatizmada ise görüntü farklı eksenlerde dağınık olarak oluşur. İşte bu kırma kusurlarının tesbitinde günümüzde oldukça ileri teknolojik cihazlar kullanılmakta ve bu sayede hastadaki göz bozukluğu hemen hemen hiç yanılmaya imkan vermeyecek ölçüde doğru olarak tesbit edilebilmektedir. Bu tür muayene halk arasında bilgisayarlı göz muayenesi olarak bilinir. Burada önemli olan cihazın son teknolojiye uygun olması ve kalibrasyonunun düzgün olmasıdır. Hastanemizde dünyanın en ileri teknolojilerine sahip cihazlar kullanılmakta ve göz bozuklukları tamamen bilgisayar kontrolünde ve yanılma payı olmaksızın tesbit edilmektedir.


Göz Çevresi ve Göz Hareketlerinin Muayenesi

Göz muayenesinin 2. aşamasıdır. Göz çevresi dokular, göz kapakları, göz hareketleri, ışık refleksleri muayeneleri yapılır. Göz kapağında düşüklük ( ptozis), kapakta içe ( entropion) veya dışa (ektropion) dönmeler, kapak kitleleri bu şekilde saptanır. İki göz arasındaki asimetriler, gözlerden birinin daha önde yerleşiminin ( proptozis) saptanması önemlidir. Bunlar hipertiroidi, orbital varis, menenjiom, hemanjiom vb bazı hastalıklarla beraber olabilir. Göz hareketlerinin muayenesi şaşılıkların tesbitinde önemlidir.


Bilgisayarlı Görme Alanı İncelemesi

Görme alanı testi gerek glokomun ( göz tansiyonu) tanı ve takibinde,  gerekse bazı nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde en sık  kullanılan testtir. Göz tansiyonu teşhisinde en önemli basamaklardan biri teşhisin görme alanı ile desteklenmesidir. Görme alanı bazı ilaçların gözdeki toksik etkilerinin saptanmasında, bazı nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde de yol göstericidir. Kliniğimizde bilgisayarlı görme alanı incelemeleri de en son teknolojiye uygun olarak yapılmaktadır.


Göz Ultrasonografisi

Göz ultrasonografisi özellikle gözdeki saydam ortamların saydamlığını yitirdiği ve bu nedenle vitreus ve retina tabakasının muayenesinin mümkün olmadığı ileri kataraktlar, göz içi kanamalar, korneal lekeler gibi durumlarda retina tabakasında ayrılma ( dekolman ) olup olmadığının saptanmasında, göz içi kanamalar, kitleler vb tesbitinde önemli bir incelemedir. Kliniğimizde göz ultrasonografi incelemeleri son teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.